บล็อกของ groomgrim

โดย: groomgrim - 23 สัปดาห์ 5 วัน
โดย: groomgrim - 30 สัปดาห์ 3 วัน
17 เมษายน 2557 เป็นวันสุดท้ายที่มีบุคคลอ้างว่าว่าพบเห็นนาย “บิลลี่” หรือพอละจี รักจงเจริญ แกนนำชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ที่เคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องสิทธิที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หรือบางคนนิยามว่าเขาคือ “นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”  การหายตัวไปของคนคนหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่อาจทำให้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจได้ แม้จะไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนเลยก็ตาม เพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นกับเราหรือใครก็ได้ เมื่อไรก็ได้   12 พฤษภาคม 2557 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้ต้องสงสัยหมายเลข
โดย: groomgrim - 43 สัปดาห์ 3 วัน
โดย: groomgrim - 2 ปี 26 สัปดาห์
โดย: groomgrim - 2 ปี 29 สัปดาห์
  "ประกาศรัฐสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ข้อ ๔ ให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยแยกบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายออกเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านตามแบบแสดงบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (แบบ ข.ก. ๒) ท้ายประกาศนี้” แม้จะติดตามเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมาหลายปี แต่ผมเพิ่งได้เปิดอ่านประกาศข้อนี้กับตาตัวเองเมื่อไม่นานนี้เอง หลังจากต้องรับภาระรวบรวมและจัดเก็บเอกสารรายชื่อนับหมื่นๆ ที่ส่งเข้ามาเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์